ساعت کاری 9:00-16:00

تهران، انقلاب، خیابان طوسی،آکادمی کسب وکار

#

اعضای تیم

****

اعضای پایه آکادمی همراه با جایگاه شغلی

پیمان اکبری خرازی

پیمان اکبری خرازی

p.akbari@sepantabmc.com

مدیر سیستم ها و فرآیندهای شرکت ایران ارقام/طراح و عضو تیم اجرایی تک کارت بانک سرمایه/مدرس و داور دوره های استارتاپ و فین تک.

افسانه نظری

افسانه نظری

a.nazari@sepantabmc.com

کارشناس ارشد بانکداری الکترونیک بانک سرمایه/مدیراجرایی تک کارت بانک سرمایه.

علیرضا شیری

علیرضا شیری

a.shiri@sepantabmc.com

کارشناس ارشد آموزش و فناوری مجتمع بیمارستانی امام خمینی/مدیرعامل گروه تلاش نت.

اعضای تیم فنی

John Atkins

John Atkins

Co Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean varius rutrum tortor ut posuere.

John Atkins

John Atkins

Co Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean varius rutrum tortor ut posuere.

John Atkins

John Atkins

Co Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean varius rutrum tortor ut posuere.